Etelä-Suomen Luonnonmukaisen Viljelyn Yhdistys ESVY ry
Föreningen för Södra-Finlands naturenlig odling r.f. SNOD
TOIMINTASUUNNITELMA 29.11.2013

ESVY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
Toiminnan yleiset tavoitteet


Etelä-Suomen Luonnonmukaisen Viljelyn Yhdistys ESVY on Uudenmaan ja Hämeen luomuviljelijöitä yhdistävä elin ja se on Luomuliiton jäsen. Sen toiminnan pääpaino on edunvalvonnassa. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on edistää luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden tuotantoa, tuntemusta ja käyttöä erityisesti Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueella.

Jäsenhankinta
Jäseneksi pyritään saamaan lisää luomuviljelijöitä sekä kannatusjäseniksi kuluttajia ja yhteisöjä. Yhdistys pyrkii järjestämään alueen luomutuotannosta aineistoa Luomulehteen, jota käytetään tukena hankittaessa uusia jäseniä.

Edunvalvonta
ESVY suorittaa edunvalvontaa Luomuliiton kautta ja pitämällä yhteyttä suoraan päättäjiin sekä tiedottaa toiminnastaan ja luomutuotannosta kuluttaja- ym. –järjestöille. ESVY on mukana maailman suurimman pienviljelijäjärjestön eli Via Campesinan (talonpojan tie) eurooppalaisen alajärjestön ECVC:n toiminnassa. ESVYä edustaa Aira Sevon, joka toimii ECVC:n edustajana EU-Komission asiantuntijaryhmissä, nykyisin CDG (Civil Dialogue Groups).

Tiedotustoiminta
Yhdistys tiedottaa jäsenilleen toiminnastaan ja luomutuotantoon liittyvistä asioista esvy.fi –verkkosivuilla, sekä jäsenkirjeillä ja esvy-googlegroupsin avulla.
Yhdistys välittää kuluttajille tietoa alueen luomuviljelijöistä ja luomutuotteista ja on mahdollisuuksien mukaan mukana kuluttajatilaisuuksissa.
Lisäksi tietoa välitetään yhdistyksen toiminta-alueella järjestettävissä kokouksissa, kursseilla, näyttelyissä, messuilla ja muissa tapahtumissa.
Yhdistykselle on omat kotisivut, joita tehdään tunnetuksi järjestämällä riittävä linkitys.

Koulutustoiminta
Yhdistys järjestää pellonpiennarpäiviä sekä pienimuotoisia teemailtoja luomualan aiheista eri puolilla toiminta-aluettaan sekä tiedottaa jäsenille myös muiden järjestämästä koulutuksesta.
Yhdistys järjestää yhteistyössä sidosryhmien kanssa koulutuspäiviä ja retkeilyjä.
ESVY:n jäsenet, etenkin hallituksen jäsenet, käyvät mahdollisuuksien mukaan alueen luonnonvara-alan oppilaitoksissa jakamassa tietoa luonnonmukaisesta tuotannosta ja ESVY:n toiminnasta. Näitä tilaisuuksia varten laaditaan luentorunko ja muuta aineistoa.

ESVY RY.
Enhancing the natural and cultural heritage


Etelä-Suomen Luonnonmukaisen Viljelyn Yhdistys ESVY ry
Puheenjohtaja Aira Sevón
Porvoontie - Borgåvägen 788
FI- 07600 Myrskylä-Mörskom
http://www.esvy.fi/