Luomu-uutisia meiltä ja muualta


Vaihtoehto geenitekniikalle
- Ruisvirnakate aktivoi geenejä, lisää satoa ja parantaa makua

Tavanomaisen tomaattilajikkeen viljely ruisvirnakatteessa aktivoi samoja makua ja satoa parantavia geenejä, joita siirtogeenisessä tomaattilajikkeessa on keinotekoisesti muokattu. Ruisvirnakate lisäsi tomaatin satoa ja suurensi hedelmien kokoa. Ruisvirnakatteen vaikutus oli samantyyppinen kuin ravitsemuksellisesti parannetun muuntogeenisen tomaatin. Nämä tulokset on saatu tutkimuksessa, jonka ovat tehneet useiden tutkimuslaitosten tutkijat USA:ssa ja Italiassa.
Lähde: LUOMU.FI-luomutietopankki

Teollisuus hallitsee EU:n lainsäädäntöä
Vastikään valmistuneen tutkimuksen mukaan teollisuuden ja kaupan lobbarit vaikuttavat ratkaisevasti EU:n päätöksentekoon. Ja kun samaan aikaan komission läpinäkyvyys on entistäkin heikompi, oikeat tutkijat ja alan todelliset asiantuntijat ovat syystäkin huolestuneita tilanteesta.
Alter-EU – yhteenliittymän 160 yhdistystä toi esiin huolensa näistä komission "asiantuntijaryhmistä", sillä niissä näyttää istuvan pääasiassa teollisuuden lobbareita. Nyt julkaistussa raportissa tuodaan julki, että komission kiistanalaisimmat ja tärkeimmät asiantuntijaryhmät ovat käytännössä teollisuuden hallinnassa.
Komission salailuperiaatteen takia on mahdotonta tietää, kuka lopulta määrää meidän kannaltamme elintärkeissä asioissa. Komission alkuperäinen tarkoitus oli saada asiantuntijaryhmiltä puolueetonta tietoa päätöksenteon tueksi, mutta vuosien saatossa tilanne on kääntynyt päälaelleen. Raportin kirjoittanut Yiorgos Vassalos pitää tilannetta erittäin valitettavana, sillä salailuperiaatteeseen nojautunen kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia käytännössä ollenkaan vaikuttaa tärkeisiin päätöksiin. Komissio ei ole halukas kertomaan asiantuntijaryhmien toiminnasta juuri mitään ja salailun takia ei voida edes olla varmoja mitä asiantuntijaryhmiä kulloinkin on toiminnassa.
Alter-EU:n mukaan asiantuntijaryhmien toiminta olisi kiireesti tehtävä julkiseksi ja toiminnan pääpaino olisi asetettava koko yhteiskuntaa ja Euroopan Unionia palvelevaksi nykyisen teollisuutta ja suuryrityksiä suosivan järjestelmän sijaan. Ryhmä vaatii myös asiantuntijaryhmien ja niiden kokoonpanojen viipymätöntä julkistamista, mikä komissio on jo aiemmin luvannut.
Lähde: IFOAM

Auratonta viljelyä Amerikan malliin
Amerikassa on kehitetty menetelmää, jolla kylvö voidaan tehdä jyrätyn esikasvin sekaan. Tulokset ovat lupaavia...
Katso diaesitys
Cedar Meadow Farm


MTK Uusimaan syyskokous, 21.11.2007
Liiton syyskokous päätyi suosittamaan, että viljelijät eivät käyttäisi viljelyssään geenimuunneltua lisäysmateriaalia. Näin varmistettaisiin, ettei geenimuunneltua viljelymateriaalia voisi kulkeutua uusimaalaisten viljelijöiden pelloille.
Lue lisää:


Etelä-Suomen Luonnonmukaisen Viljelyn Yhdistys ESVY ry
Puheenjohtaja Aira Sevón
Porvoontie - Borgåvägen 788
FI- 07600 Myrskylä-Mörskom
http://www.esvy.fi/