Etelä-Suomen luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry

Toiminnan yleiset tavoitteet

Etelä-Suomen luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ESVY ry on Uudenmaan ja Hämeen luomuviljelijöitä yhdistävä elin, jonka toiminnan pääpaino on edunvalvonnassa sekä viljelijäjäsenistön koulutuksessa ja tiedottamisessa. Yhdistyksen tavoitteena on lisäksi edistää luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden tuotantoa, tuntemusta ja käyttöä, erityisesti Uudenmaan ja Hämeen alueella. Kattojärjestömme on Yhdistyneet Luomutuottajat ry (FOPA).

Jäsenet

Jäsenemme ovat  alueemme luomuviljelijöitä sekä kannatusjäsenet luomualan yrityksiä ja yhteisöjä sekä aktiivisia kuluttajia.

Toiminta

Yhdistys järjestää pellonpiennarpäiviä ja koulutustapahtumia luomualan ajankohtaisista aiheista, kuten luomusäädöksistä. Tiedotamme jäsenistölle alan tapahtumista yleisesti. Järjestämme yhteistyöorganisaatioiden kanssa koulutusta, seminaareja ja työpajoja. Yhdistyksen erityisenä tavoitteena on nuorten luomuviljelijöiden aktivoiminen.

Edunvalvonta

Luomun ja ennen kaikkea luomuviljelijöiden edunvalvontaa tehdään yhteistyössä yhteistyöorganisaatioiden, Yhdistyneet Luomutuottajat ry:n, IFOAM-EU Suomi-ryhmän ja ECVC:n, kanssa. Pidämme yhteyttä myös muihin kansallisiin edunvalvontaorganisaatioihin, sekä suoraan kansallisen tason ja EU-tason päättäjiin. Kansainväliset edunvalvontaan liittyvät tehtävät hoitaa Yhdistyneet Luomutuottajat.

Yhdistyneet Luomutuottajat ry on aktiivisesti mukana mm. Luomulainsäädännön uudistamisessa ja CAP-valmisteluissa. ECVC:n (maailman suurimman pienviljelijöiden kansalaisjärjestön Via Campesinan eurooppalainen alajärjestö) ja IFOAM-EU:n (luomun eurooppalainen kattojärjestö) kautta olemme mukana EU-komission asiantuntijaryhmissä (esim. Civil Dialogue Groups ja Market Observation Groups). Järjestöistä saadaan ajankohtaista tietoa luomua koskevista muuttuvista ja harmonisoitavista säädöksistä sekä luomupolitiikan tilanteesta.

IFOAM-EU:n viljelijäryhmässä on mukana ESVY:n hallituksen valitsema edustaja, ESVY:n jäsen on myös valittuna koko Suomen edustajaksi IFOAM-EU:n neuvostoon sekä on ehdolla IFOAM-EU:n Brysselin hallitukseen.

Nuoret

Pyrimme kannustamaan nuoria jäseniämme toimimaan yhdentyneessä Euroopassa ja mahdollisuuksien mukaan lähetämme nuoria yhteistyössä yhteistyöorganisaatioiden kanssa maailmalle kertomaan eteläsuomalaisista olosuhteista, oppimaan yhteistyön merkityksestä edunvalvonnassa ja tutustumaan muihin eurooppalaisiin toimijoihin ja tapoihin. Nuoria tarvitaan mukaan jotta toiminta jatkuu.

Tiedottaminen

Yhdistyksen toiminnasta ja luomutuotantoon liittyvistä asioista tiedotamme verkkosivullamme ja facebook-sivuillamme, sekä sähköposteilla. Raportoimme myös Brysselistä ECVC:n ja IFOAM-EU:n ajankohtaisista asioista. Jäsenistölle on lisäksi oma intranet.

Verkkosivultamme löytyy myös tietoa kuluttajille luomusta, alueemme luomuviljelijöistä ja luomutuotteista.